Servicii

Asociația Filantropică Creștină Sfinții Voievozi Mihail și Gavril, Vatra Dornei

Asociația Filantropică Creștină Sfinții Voievozi Mihail și Gavril oferă, copiilor cazați în centru, următoarele servicii:

 • găzduire pe perioadă nedeterminată;
 • cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul și condițiile igienico-sanitare necesare traiului copiilor/tinerilor protejați;
 • asistență medicală și îngrijire;
 • suport emoțional și consiliere;
 • paza și securitatea beneficiarilor;
 • procteție și asistență beneficiarilor în vederea asimilării cunoștințelor și deprinderilor necesare integrării sociale;
 • dezvoltarea relațiilor cu comunitatea și socializarea beneficiarilor;
 • participarea beneficiarilor la cunoașterea și exercitarea drepturilor lor;
 • accesul la educație, informare, cultură;
 • educație informală și nonformală în vederea asimilării cunoștințelor și deprinderilor necesare integrării sociale;
 • activități de grup și programe individualizate, adaptate nevoilor și caracteristicilor lor;
 • posibilități de petrecere a timpului liber și formare a deprinderilor de viață;
 • îmbunătățirea continuă a calității serviciilor.

Centrul de tip Familial "Pr. Mihai Negrea" » Click pentru detalii

Cantina socială » Click pentru detalii

 

Noutăți
Donații